comunicazione@ddglobalstore.com
+39 0481 360830
Via dell'Industria 49, 34075 San Canzian d'Isonzo(GO), Italy

Pomen izrazov icoterm:

Kratica mednarodnih trgovskih pogojev (International Commercial Terms) je niz izrazov, ki se uporabljajo na področju uvoza in izvoza, veljavnih po vsem svetu, ki enotno in brez možnosti napak definira vse pristojne pravice in dolžnosti različnih pravnih oseb, ki sodelujejo pri prenosu blaga iz ene države v drugo.

Izraz Ex Works, znan tudi pod kratico EXW, poimenuje eno od pogodbenih klavzul, ki se uporabljajo v mednarodni prodaji; te klavzule o predaji, ki se nanašajo predvsem na področje prevoza, so del mednarodnih trgovinskih klavzul Incoterms v zadnji izdaji leta 2010 (novo kodiranje, ki je začelo veljati 1. 1. 2011 kot popravek prejšnje izdaje 2000).

Ta klavzula, poimenovana tudi franko tovarna, je edina iz prve skupine, imenovana E, ki izhaja iz izraza “ex”, “odhod”.

klavzula EXW, prodajalca zaveže, da na dogovorjeni datum preprosto pripravi blago v svojih prostorih (tovarni, skladišču itd.) In zagotovi dokumentacijo, ki je potrebna za izvoz iz države izvora.

Kupec bo moral nato opraviti carinski postopek za izvoz (če tega ne more storiti, se dogovor spremeni v FCA), organizirati prevoz in plačati vse stroške, pri čemer prevzame tudi vsa tveganja do cilja. Paralelno klavzuli “Ex Works” je “Delivered Duty Paid”.

Izraz Free On Board (občasno in napačno opredeljen tudi kot Freight On Board), znan tudi s kratico FOB, je ena od pogodbenih klavzul, ki se uporabljajo v mednarodni prodaji; te klavzule o predaji, ki se nanašajo predvsem na področje prevoza, so del mednarodnih trgovinskih klavzul Incoterms.

Ta posebna oznaka, ustvarjena za pomorski promet, določa, da mora vse stroške prevoza do pristanišča vkrcanja kriti prodajalec, vključno s stroški za vkrcanje na ladjo, stroški za pridobitev dovoljenj in dokumentacije za izvoz iz države izvora in tudi za carinske postopke izvoza.

Od trenutka, ko je blago pripravljeno za odhod, mora vse druge stroške plačati kupec, vključno s stroški zavarovanja. Odgovornost do blaga preide s prodajalca na kupca v trenutku, ko je blago izročeno na ladjo.

Oblikovanje te klavzule šteje za popolno z navedbo pristanišča za vkrcanje (npr. FOB Genova). Iz tega izraza so se razvili še drugi, čeprav nekoliko nepravilni, kot FOR – Free on Rail in FOT – Free on Truck, v primeru, da je prevoz potekal po železniških tirih ali s tovornjakom. V primeru železniškega, cestnega in zračnega prometa velja enakovreden izraz Free Carrier (FCA).

Izraz “Cost, Insurance and Freight”, znan tudi pod kratico C.I.F., poimenuje eno od pogodbenih klavzul, ki se uporabljajo pri mednarodni prodaji; te klavzule o predaji, ki se nanašajo predvsem na področje prevoza, so del mednarodnih trgovinskih klavzul Incoterms.

Ta posebna oznaka, ki se uporablja pri ladijskem prevozu, določa, da so vsi prevozni stroški do cilja, vključno z vsemi stroški za raztovarjanje ladje, pa tudi stroški za pridobitev dovoljenj in dokumentacije za izvoz iz države porekla in carinski postopki izvoza, poravnani s strani prodajalca.

Prodajalec krije tudi stroške zavarovanja. Od trenutka, ko blago prispe v pristanišče prihoda, vsi ostali stroški preidejo na račun kupca, vključno s carinskimi stroški v državi prihoda. Oblikovanje te klavzule šteje za popolno z navedbo namembnega pristanišča (npr. C.I.F. Neapelj).

Pogosto se ta izraz nepravilno uporablja, tudi kadar prevoz blaga poteka po cesti ali železniških tirih, vendar bi bili v slednjih primerih prednostni drugi izrazi. V isto skupino klavzul, opredeljenih kot skupina C, spadajo tudi CFR (Cost and Freight), CPT (Carriage Paid To) in CIP (Carriage and Insurance Paid to).

Izraz Cost and Freight, znan tudi pod kratico CFR, je ena od pogodbenih klavzul, ki se uporabljajo v mednarodni prodaji; te klavzule o predaji, ki se nanašajo predvsem na področje prevoza, so del mednarodnih trgovinskih klavzul Incoterms. Ta posebna oznaka, ki se uporablja pri ladijskem prevozu, določa, da so vsi prevozni stroški do cilja, vključno z vsemi stroški za raztovarjanje ladje, pa tudi stroški za pridobitev dovoljenj in dokumentacije za izvoz iz države porekla in carinski postopki izvoza, poravnani s strani prodajalca.

Stroške zavarovanja pa krije kupec, medtem ko je prodajalec dolžan nemudoma sporočiti vse potrebne informacije za sklenitev le tega. Od trenutka, ko blago prispe v pristanišče prihoda, vsi ostali stroški preidejo na račun kupca, vključno s carinskimi stroški v državi prihoda. Oblikovanje te klavzule šteje za popolno z navedbo namembnega pristanišča (npr. C.F.R. Livorno). Pogosto se ta izraz nepravilno uporablja, tudi kadar prevoz blaga poteka po cesti ali železniških tirih, vendar bi bili v slednjih primerih prednostni drugi izrazi.

V isto skupino klavzul, opredeljenih kot skupina C, spadajo tudi CFR (Cost and Freight), CPT (Carriage Paid To) in CIP (Carriage and Insurance Paid to).

Izraz Delivered Duty Paid, znan tudi pod kratico DDP, je ena od pogodbenih klavzul, ki se uporabljajo v mednarodni prodaji; te klavzule o predaji, ki se nanašajo predvsem na področje prevoza, so del mednarodnih trgovinskih klavzul Incoterms.

Ta posebna oznaka, ki velja za vsako vrsto prevoza, določa, da mora vse prevozne stroške do dogovorjenega cilja plačati prodajalec, tako kot tudi stroške pridobitve dovoljenj in dokumentov za izvoz iz države izvora in stroške carinskih postopkov izvoza.

Pošiljatelj krije tudi stroške, ki jih je treba plačati za prehod drugih držav do namembnega kraja ter carinske postopke v državi prihoda, vključno z uvoznimi dajatvami v namembni državi. Običajno v tej klavzuli davek na dodano vrednost (DDV) ostane v breme kupca, medtem ko so druge dajatve in morebitni drugi davki kriti s strani prodajalca.

Oblikovanje te klavzule šteje za popolno z navedbo točnega kraja (npr. D.D.P. Rim) in je lahko šteta kot paralelna klavzuli Ex Works, z vsemi tveganji in stroški v breme pošiljatelja. V skupini klavzul, definirani kot skupina D najdemo tudi DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) in DDU (Delivered Duty Unpaid).

Izraz Delivered Duty Unpaid, znan tudi pod kratico DDU je ena od pogodbenih klavzul, ki se uporabljajo v mednarodni prodaji; te klavzule o predaji, ki se nanašajo predvsem na področje prevoza, so del mednarodnih trgovinskih klavzul Incoterms.

Ta posebna oznaka, ki velja zlasti za cestni in železniški promet, določa, da mora vse stroške prevoza do dogovorjenega cilja plačati prodajalec, tako kot tudi stroške za pridobitev dovoljenj in dokumentov za izvoz iz države porekla in stroške carinskih postopkov izvoza.

Prodajalec krije tudi stroške, ki jih je treba plačati za prečkanje drugih držav do cilja. Carinski postopki v državi prihoda in uvozne dajatve pa so v breme kupca. Oblikovanje te klavzule šteje za popolno z navedbo specifičnega kraja (npr. D.D.U. Rim).

V skupini klavzul, definirani kot skupina D najdemo tudi DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) in DDU (Delivered Duty Unpaid).